PIIT: Stanowisko w prekonsultacjach projektu ustawy podatku od reklam

Do Ministerstwa Finansów Izba złożyła Stanowisko w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy  o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

W Stanowisku przedstawiliśmy uwagi szczegółowe, wskazując m. in. na:

  1. Brak spójności z pracami na poziomie OECD i działaniami Unii Europejskiej, uderzenie w podmioty krajowe.
  2. Nierówne traktowanie uczestników rynku reklamowego.
  3. Wątpliwy zakres podmiotowy, nieadekwatność tytułu uiszczenia składki do jej przeznaczenia.
  4. Wielkokrotną daninę i podwójne opodatkowanie przychodów - naruszenie zasady proporcjonalności.
  5. Nieakceptowalne zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji - zwiększenie tzw. kwoty programowej audycji w języku polskim o 16%.
  6. Uznaniowość w przyznawaniu dotacji z Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, brak udziału twórców kultury, brak kontroli społecznej nad alokacją środków.
  7. Luki prawne, problemy z egzekucją wobec globalnych gigantów cyfrowych, dyskryminacja podmiotów krajowych.
  8. Czas obowiązywania nałożonej daniny.

Więcej