PIIT: Stanowisko dot.projektu uchwały ws przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”

PIIT przekazała swoje Stanowisko w związku z ogłoszonymi przez Miasto Kraków konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

Załączniki