PIIT: Stanowisko dot. akceptacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

W zaleceniach przedstawione zostały: podstawowe informacje o kwalifikowanym podpisie elektronicznym i odniesienie do wymagań prawnych oraz technicznych ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokument wymienia podstawowe reguły i rekomendacje dotyczące uznawania ważności podpisów elektronicznych oraz rekomendacje dotyczące utrzymania prawnej mocy dowodowej ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego w długim okresie.

Załącznik