PIIT: Opinia do projektu Strategii produktywności 2030

PIIT przekazała swoją opinię do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w której wyraża poparcie dla sposobu ujęcia kwestii dotyczących technik cyfrowych, informatyzacji oraz telekomunikacji w projekcie strategii oraz dostrzega, że projekt w szerokim stopniu uwzględnia i stawia na nowoczesne technologie jako kierunek rozwoju polskiej gospodarki, także w odpowiedzi na kryzys wywołany globalną pandemią. Jednocześnie Izba przekazał swoje postulaty do konsultowanego dokumentu.

Załączniki