PIIT: Odpowiedzi w ramach prekonsultacji dot. dyrektywy DSM i dyrektywy SatCab

PIIT przekazała swoje Odpowiedzi w ramach konsultacji społecznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. implementacji dyrektywy (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym („DSM”) oraz dyrektywy (UE) 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych (“SatCab”).

Załączniki