PIIT i KIGEiT: wspólne pismo Izb gospodarczych dot. zapisów projektowanego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Branża telekomunikacyjna reprezentowana między innymi przez przedsiębiorców zrzeszonych w PIIT i KIGEiT, wspiera ideę kompleksowej regulacji procesu inwestycyjnego, jednocześnie dostrzegając istniejące braki regulacji procesu inwestycyjnego i planistycznego.

Treść listu będąca odpowiedzią  na trwające prace legislacyjne, skierowana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa - dostępna w załączniku

Załączniki