PIIT & Lewiatan: propozycja zniesienia wymogu powiadamiania ABW

PIIT & Lewiatan przekazały do Ministerstwa Rozwoju propozycję zniesienia wymogu powiadamiania ABW o imporcie i transferze wewnątrzunijnym dla towarów z funkcjami kryptograficznymi.

W Polsce produkty kryptograficzne podwójnego zastosowania podlegają obowiązkowi powiadamiania ABW w przypadku importu oraz transferu wewnątrz unijnego takich towarów na terytorium RP (14 dni przed przywozem).

Załączniki