Opinia PIIT w konsultacjach dot. nowelizacji rozp. MIiB ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W związku z planowanym wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PIIT przedstawiła do MR swoje propozycje kluczowych modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach. Są one oparte na kilkuletniej już praktyce stosowania przepisów regulujących w sposób szczegółowy zakres obowiązkowych instalacji telekomunikacyjnych.

Załączniki