Opinia do ogłoszonych  konsultacji dot. warszawskiej uchwały krajobrazowej

28 czerwca 217 roku PIIT złożyła do Urzędu m. st. Warszawy Opinię do ogłoszonych  konsultacji dot. projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej, która będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Usystematyzuje wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane.

Więcej o konsultacjach społecznych

Załączniki