Nowe Prawo zamówień publicznych na ostatniej prostej

11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Rządowy projekt ustawy ma być źródłem licznych usprawnień dla zamawiających i wykonawców. Wprowadzi również nowe rozwiązania, m.in. uproszczenia proceduralne, mechanizmy pozasądowego rozwiązywania sporów czy zabronione klauzule umowne. Jeśli Senat przyjmie sejmową propozycję bez większych poprawek to Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych/sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych

Z obszarem Prawa zamówień publicznych pozostają związane ostatnie webinaria PIIT. Najbliższe internetowe spotkanie, zaplanowane na 9 października 2019 r., będzie dotyczyło problematyki elektronizacji zamówień publicznych.

Dostęp – platforma Clickmeeting – https://piit.clickmeeting.pl/elektronizacja-zamowien-w-polsce-i-ue/register