MS: Projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny, który wprowadzał będzie istotne regulacje dotyczące dostarczania treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Celem projektu jest implementacja dyrektywy 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywy 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 11 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ