MRPiT: Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Trwają konsultacje projektu ustawy o fundacji rodzinnej.

Powoływanie fundacji rodzinnych jest rozwiązaniem,  którego celem jest  rozwiązanie problemu sukcesji przedsiębiorstwa. Zadaniem fundacji rodzinnych byłaby realizacja celów określonych przez fundatora, w oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć przed jego utratą. Fundator miałby dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania,  jak  i celu, dla którego zostaje ona powołana. Najczęściej jednym z najważniejszych powodów tworzenia tego typu wehikułów prawnych jest zapewnienie nieprzerwanego działania firmy. Dodatkowymi celami są: budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w RP.

Na uwagi Członków PIIT do projektu wg załączonej tabeli uwag oczekujemy do dnia 19.04.2021 r. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ:

Tabela uwag