MPiT- Zielona księga o fundacji rodzinnej - zaproszenie do prekonsultacji

MPiT zaprasza do prekonsultacji Zielonej księgi o fundacji rodzinnej. Chcemy w ten sposób rozpocząć dyskusję na temat instytucji prawnych, które będą wspierać wielopokoleniową sukcesję i równocześnie pozwolą zachować wartości kluczowe dla rodziny, sprzyjać akumulacji kapitału i zapewniać środki na pokrycie bieżących potrzeb członków rodziny.

W Zielonej księdze przedstawione zostały wybrane regulacje obowiązujące w innych państwach. Poddano  także pod dyskusję przykładowe rozwiązania, które mogłyby być wprowadzone do naszego systemu prawa.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 14 października 2019 na adres fundacjarodzinna@mpit.gov.pl