MPiT- rozpoczęło konsultacje koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne to potężne narzędzie wspierające rozwój gospodarczy, umożliwiające poprawę jakości zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych, wsparcie innowacyjności, realizowanie polityki społecznej i strategii państwa

WIĘCEJ

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT 

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 29 czerwca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl