MPiT: Raport z konsultacji Zielonej Księgi "Zatory płatnicze w Polsce"

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zakończyło konsultacje Zielonej Księgi poświęconej problemowi zatorów płatniczych.

Dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badanie ankietowe dotyczące rozwiązań zaproponowanych w Zielonej Księdze. W badaniu ankietowym prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości udział wzięło 368 przedsiębiorstw.

WIĘCEJ