MPiT-Projekt rozp. Parlementu i Rady ws nadzoru rynku i zgodności produktów zmieniającego Dyrektywę Rady 2004/42/WE, Rozporządzenie (WE) 765/2008 oraz (UE) nr 305/2011 PE

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przesyłam przekazało  kompromisowy tekst przedmiotowego projektu wypracowany przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski w kształcie zatwierdzonym przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) w dniu 15.02.2019 r.  O przyjętym kompromisie Prezydencja Rumuńska poinformowała oficjalnie Radę 18.02.2019 r. Tekst  projektu na tym etapie jest w języku angielskim.  Wersja angielska projektu zostanie, w konsultacji z państwami członkowskimi,  dopracowana przez prawników-lingwistów oraz przetłumaczona na języki urzędowe UE.

Załączniki