MPiT-Komunikat w sprawie zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych 1-01-2019

Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Lista wniosków w załączeniu. Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie, o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z n/Departamentem. Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 14 maja 2018r.

Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł obowiązujących od 1 stycznia 2017r. (wersja skonsolidowana) oraz dot. kontyngentów taryfowych również obowiązujących od 1 stycznia 2017r. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym UE L 360 z 30.12.2016r. , regulacje dot. zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych obowiązujących od 1 lipca 2017r. w Dzienniku Urzędowym UE L 164 z 27.06.2017r., a tych obowiązujących od 1 stycznia 2018r. w Dzienniku Urzędowym UE L 351 z 18.12.2017r.

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków (lista poniżej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. 22 262 97 55 Malgorzata.Miasko@mpit.gov.pl

Załączniki