MPiT: Głos przedsiębiorców - usprawnienie działań eksportowych

Poniższe zapytanie realizowane jest na potrzeby Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i ma na celu identyfikację czynników, które decydują o aktywności eksportowej polskich firm. Na podstawie wyników zapytania Ministerstwo planuje podjąć działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw tak, by promować i wspierać eksport. Wyniki zapytania będą przetwarzane tylko na potrzeby ww. celu, a odpowiedzi są anonimowe.

Zapytanie MPiT:  

Jesteśmy w trakcie realizacji dużego projektu wspierającego polskich eksporterów. Realizujemy działania w szerokim zakresie, od finansowania eksportu, budowy kompetencji, po ułatwienia w znalezieniu kontrahenta i wiele innych.

Jednym z założeń projektu jest eliminacja barier operacyjnych, nawet drobnych, które napotykają Państwo w trakcie działań eksportowych. Prosimy Państwa o wskazanie Państwa propozycji usprawnień. Po kliknięciu w poniższy link uruchomi się formularz do zbierania Państwa propozycji zmian i usprawnień.

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji zmian wraz z krótkim opisem uszczegółowiającym problem do dnia 15.12.2018. Postaramy się je zaadresować w naszych pracach.
Poniżej link do zapytania:
https://goo.gl/forms/iDf6cyGRfwIM1yZR2

Dodatkowe zapytania: Wydział Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem
Departament Handlu Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
tel. 22 262 97 37 Robert.Kalinowski@mpit.gov.pl