MPiT- Branżowe Programy Promocji 2020-2022

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowuje kolejną edycję Branżowych Programów Promocji w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W wyniku wstępnych konsultacji z kilkoma branżami w stosunku do aktualnie trwającej edycji na lata 2017-2019 wprowadzono wiele uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców:

1. Rozszerzenie listy rynków perspektywicznych z kilku krajów na praktycznie cały świat,
2. Brak konieczności uczestnictwa w imprezie targowej w charakterze wystawcy - możliwość sfinansowania jedynie misji wyjazdowych lub przyjazdowych dla kontrahentów,
3. Brak obowiązku uczestnictwa w charakterze wystawcy na imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe (jest obowiązek udziału w jednej takiej imprezie jedynie w ramach misji wyjazdowej),
6. Brak obowiązku zakupu usługi doradczej,
7. Brak ograniczeń w ilości podejmowanych działań,
8. Brak konieczności udziału w szkoleniu poprzedzającym misję wyjazdową,
9. Brak konieczności udziału w misjach grupowych,
10. Brak ograniczeń w zakresie wyboru imprez targowych (poprzednio sztywna lista).
Niniejsze konsultacje dotyczą następujących branż:

1. sprzęt medyczny,

2. maszyny i urządzenia,

3. kosmetyki,

4. biotechnologia i farmaceutyka,

5. moda polska,

6. budowa i wykańczanie budowli,

7. jachty i łodzie,

8. meble,

9. części samochodowe i lotnicze.

Obecny zakres ww. branż można sprawdzić pod poniższym adresem:
https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji/193981,branzowe-programy-promocji.html

Prosimy o uwagi do przedstawionych zasad Branżowych Programów Promocji oraz o:
1. Wskazanie listy kluczowych międzynarodowych imprez targowych lub targowo-konferencyjnych dla Państwa branży wraz z terminami wydarzeń w latach 2020-2022. Lista powinna być posortowana od imprezy najważniejszej do najmniej ważnej i obejmować nie więcej niż 10 pozycji na ten okres.  Większość wydarzeń powinna być na rynkach poza-UE.
2. Wskazanie 1-2 najważniejszych dla branży imprez targowych, które cieszą się największym potencjalnym zainteresowaniem przedsiębiorców, na rynku Zatoki Perskiej. W związku z realizacją EXPO Dubaj 2020 Ministerstwo przygotowuje dodatkowe wsparcie promocji kluczowych branż na tym rynku na kluczowych imprezach targowych w roku 2020 i 2021.
3. Jeśli to możliwe, to wskazanie min. jednej polskiej imprezy o charakterze międzynarodowym dla Państwa branży - Ministerstwo jest skłonne do promowania branż priorytetowych na imprezach targowych w Polsce, o ile efektywność takiej promocji będzie porównywalna do imprezy zagranicznej.
4. Weryfikację listy PKD Państwa branży, która jest umieszczona w zasadach na lata 2017-2019.
5. Zgłoszenie wszelkich innych uwag i Państwa doświadczeń do Branżowych Programów Promocji zarówno w zakresie instrumentów dla przedsiębiorców, jak i działań promocyjnych dla branży realizowanych "centralnie".

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 09 października 2018 do godz. 14.00 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki