MON-przeredagowany proj. ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa/program mobilizacji gospodarki (UD79)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12291006/katalog/12384820#12384820

W załączeniu do wiadomości przekazujemy złożone Uwagi PIIT w sprawie z dn. 21.05.2018 r.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 14 maja 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki