MKiŚ: Projekt rozporządzenia ws. wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów PEM

Trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Celem zaproponowanych rozwiązań ma być wyeliminowanie rozbieżności, które pojawiały się  w dotychczas sporządzanych sprawozdaniach, jak również ujednolicenie rodzaju i dokładności przekazywanych danych.

Ujednolicenie zakresu informacji z wyników pomiarów poziomów PEM w środowisku usprawni także realizację zadań wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska poprzez uproszczenie procesu weryfikacji sprawozdań przekazywanych przez operatorów oraz oceny wyników pomiarów PEM.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 10 lutego 2021 r.  na adres dorota.galecka@piit.org.pl