MKiDN: prekonsultacje dot. dyrektywy DSM i dyrektywy SatCab

MKiDN - Konsultacje publiczne dotyczące wdrożenia najnowszych dyrektyw UE w zakresie prawa autorskiego (tzw. dyrektywy DSM i dyrektywy SatCab).

Ministerstwo oczekuje na propozycje, uwagi i postulaty dotyczących sposobu wdrożenia powyższych dyrektyw do polskiego porządku prawnego.

W odniesieniu do dyrektywy 2019/790 w komunikacie wskazane są  kwestie szczegółowe, do których na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 25.09.2020.

WIĘCEJ