Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu rozporządzenia ws minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu

W projekcie rozporządzenia proponuje się określenie minimalnej przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu na poziomie 30 Mb/s.

Poziom przepływności łącza określony, w projekcie rozporządzenia umożliwi użytkownikom końcowym efektywne korzystanie z usługi dostępu do Internetu w miejscach publicznych. Korzystając z usług wysokiej jakości będą mogli oni posługiwać się w szczególności lokalnymi usługami cyfrowymi takimi jak e-administracja, e-zdrowie itp., które nabierają coraz większego znaczenia w codziennym życiu.

WIĘCEJ

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialna M. Brzoza– Wiceprezes PIIT

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. na adres: biuro@piit.org.pl