MI- Dokument UE - Droga do zautomatyzowanej mobilności: strategia UE na rzecz mobilności w przyszłości.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu UE: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. Droga do zautomatyzowanej mobilności: strategia UE na rzecz mobilności w przyszłości.

WIĘCEJ

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT 

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 20 czerwca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki