MFiPR: Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027

Trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, określającej cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie Polska otrzyma 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 18 lutego 2021 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ