MFiPR: Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (nr UC76)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poddaje dokonsultacjiProjekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (nr UC76).

Przepisy rozporządzenia wprowadzają w Unii Europejskiej jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego (European Crowdfunding Service Provider, ECSP), tzw. crowdfundingu. Finansowanie społecznościowe jest rozwiązaniem z dziedziny technologii finansowej, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w szczególności przedsiębiorstwom typu start-up, alternatywny dostęp do finansowania. Jest ono realizowane za pośrednictwem platformy crowfundingowej, tj. rozwiązania cyfrowego udostępnianego w Internecie otwartemu gronu odbiorców przez dostawcę usług crowdfundingowych, służącego do prowadzenia zbiórek crowfdundingowych.

Na Państwa uwagi oczekujemy do dnia 20.10.2021 magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ