MFiPR: Krajowy Plan Odbudowy

Trwają ogłoszone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne projektu dokumentu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Dokument ten określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 29 marca 2021 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ