MFFiPR: Rozporządzenie ws zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o konsultacjach nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w którym wskazuje, że celem przedmiotowych zmian jest zwiększenie efektywności poboru VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców oraz administracji skarbowej, powiązanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Na uwagi Członków Izby oczekujemy do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ