MFFiPR: Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419), dotyczącymi systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 12 kwietnia 2021 do godz. 12:00 na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: