MFFiPR: konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury  ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projektowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 19 lutego 2021 roku na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: