MFFiPR: Dwa rozporządzenia - ws. wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej oraz ws. zwrotu VAT niektórym podmiotom

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło do konsultacji dwa projekty rozporządzeń:

1. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

W związku ze zmianami w zakresie rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów importowanych istnieje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE

WIĘCEJ  

2. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Celem rozporządzenia jest określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podatnikom oraz podmiotom zagranicznym określonym w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT.

WIECEJ

Ze względu na krótki termin konsultacji Państwa uwagi prodimy przesyłać do dnia 14 czerwca br. do godz. 12:00 na adres magda.kaminska@piit.org.pl