MF – Projekt Stanowiska PIIT - Konsultacje Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box

PIIT przygotowuje projekt Stanowiska w konsultacjach Ministerstwa Finansów dot. Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box.

Zainteresowanych aktywnym udziałem w pracach Izby nad projektem Stanowiska oraz jego otrzymaniem prosimy o kontakt biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ

Konsultacje wewnętrzne trwają do dnia 21 listopada 2019 r.