MF- Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

Zmiany w nowym rozporządzeniu obejmują przede wszystkim uaktualnienie formularzy poprzez uwzględnienie nowej usługi płatniczej – usługi inicjowania transakcji płatniczej. Rozszerzono również zakres sprawozdań w zakresie funduszy własnych o kwotę kapitału zapasowego i pozostałych kapitałów rezerwowych, zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o usługach płatniczych. Wśród walut wyszczególnionych w poszczególnych wzorach formularzy uwzględniono dodatkowo funta brytyjskiego, jako jednej z głównych walut wykorzystywanych w operacjach finansowych krajowych instytucji płatniczych.

Firmy zainteresowane zgłoszeniem zastrzeżeń do składanych raportów w tym zakresie prosimy o zgłoszenia do Biura PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 27 listopada 2018 na adres: biuro@piit.org.pl