MC - Wstępne konsultacje proj. ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej (aktualny harmonogram)

Polska musi wdrożyć do swojego systemu prawa Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (tzw. EKŁE). Wstępny projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, prawny następca obowiązującego dziś Prawa telekomunikacyjnego, został skierowany do prekonsultacji przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Prekonsultacje są otwarte dla izb zrzeszających podmioty działające na polskim rynku łączności elektronicznej. Wszyscy zainteresowani zgodnie z nowym harmonogramem mogą przesłać do Ministerstwa Cyfryzacji swoich uwag do założeń projektu.

Nowy harmonogram zgłaszania opinii lub uwag do wyodrębnionych bloków zagadnień:

  1. do 3 kwietnia 2020 r. uwagi w szczególności do: definicji, analizy rynku i obowiązków regulacyjnych, numeracji oraz usługi powszechnej, wraz z kosztem netto (Dział I Rozdział 1, 3, 4, Dział IV Rozdział 1, 2, 3, 5, Dział VII Rozdział 2, 3 Projektu ustawy).
  2. do 10 kwietnia 2020 r. uwagi do: wpisu do rejestru PT i JST, kontroli, postępowania przed Prezesem UKE, kar, tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa (Dział I Rozdział 2, 5, Dział VII Rozdział 4, Dział VIII, Dział IX Projektu ustawy).
  3. do 17 kwietnia 2020 r. uwagi do gospodarowania częstotliwościami (Dział II, Dział V Dział VI Projektu ustawy).
  4. do 24 kwietnia 2020 r. uwagi do dostępu (Dział III, Dział IV Rozdział 4, Dział VII Rozdział 5 Projektu ustawy) oraz uwagi do praw użytkowników końcowych (Dział VII Rozdział 1 Projektu ustawy).

Stanowiska, także w wersji edytowalnej, prosimy wysyłać na adres: konsultacje.pke@mc.gov.pl, zgodnie ze wskazanym wyżej harmonogramem.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego terminy warsztatów dla poszczególnych bloków tematycznych Ministerstwo Cyfryzacji przekaże najszybciej, jak będzie to możliwe.