CKPRM: Reforma systemu cyberbezpieczeństwa UE - projekt zmiany dyrektywy NIS

KPRM ogłosiło konsultacje dot. projektu zmiany dyrektywy NIS. Uwagi i opinii o projekcie zostaną wykorzystane w stanowisku rządu RP.

16 grudnia 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła tzw. Pakiet cyberbezpieczeństwa. W jego skład, oprócz nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa UE, wchodzi także projekt zmiany dyrektywy NIS.

Więcej informacji na temat projektu nowelizacji dyrektywy NIS znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Tekst projektu dyrektywy jest dostępny na stronie EUR-Lex.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 13 stycznia 2021 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ