KPRM: Konsultacje ZSK Programowanie w języku C++

KPRM Departament Społeczeństwa Informacyjnego, w związku z rozpoczęciem procedury włączania kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zgłoszonej przez Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI sp. z o.o.: „Programowanie w języku C++” zwraca się o wyrażenie opinii dotyczącej przedłożonego wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej (wniosek w załączeniu) oraz przedstawienie jego zasadności.

Materiały dotyczące ZSK dostępne są na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl (wersja elektroniczna wniosku wraz z tabelą do zgłaszania opinii zostały zamieszczone na portalu ZSK: http://kwalifikacje.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia).

Na uwagi przedstawione na załączonym Formularzu od Członków Izby oczekujemy do dnia 10 listopada br. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

Załączniki