Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych – zakończone

Ministerstwo Cyfryzacji, po trwających miesiąc konsultacjach społecznych, dotyczących projektu nowych przepisów o ochronie danych osobowych, przedstawiło ich bardzo wstępną analizę.

W okresie od 13 września, czyli daty ogłoszenia projektu, do 13 października 2017 r., swoje uwagi przesłało 140 podmiotów. Łącznie, do resortu dotarło ponad 1000 postulatów zmian w przepisach prawnych. Największą aktywność wykazały izby gospodarcze, od których wpłynęło ok. 30 % ogólnej liczy uwag, zaś od obywateli – 15%. Pozostały odsetek pochodzi od podmiotów publicznych, fundacji i stowarzyszeń.

Przesłane uwagi dotyczyły najczęściej procedury certyfikacji dokonywanej przez organ nadzorczy i związanej z nią opłaty, zróżnicowania kar finansowych dla podmiotów publicznych i niepublicznych, przepisów kodeksu pracy w zakresie korzystania przez pracodawców z monitoringu wizyjnego oraz obniżenia do 13 lat wieku dziecka, do którego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przypadku usług elektronicznych będą mogli udzielić rodzice.

https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-nowej-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-zakonczone