Konsultacje: RoHS konsultacje 8 wniosków

Na stronach Öko-Institut e.V. rozpoczęły się konsultacje następujących wniosków (Consultation section) do załącznika III i IV dyrektywy RoHS (2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

WIĘCEJ

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny Piotr Mękarski – Przewodniczący Komitetu KOŚ