Konsultacje: MZ- projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów

1. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308752


2. W sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308753

Uwagi prosimy kierować na biuro@piit.org.pl w terminie do dnia 08 marca 2018 r.