Konsultacje: MR - projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Proponowanym rozwiązaniem jest powołanie aktywnie działającej organizacji, zrzeszającej przedsiębiorców oraz ośrodki naukowe, której zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej Przemysłu 4.0 oraz promowanie korzyści wynikających z implementacji związanych z nim technik i technologii.

WIĘCEJ

Za konsultacje z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT.