MC- Konsultacje projektu rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Celem przedmiotowej nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie procedur opracowywania i uzgadniania planów działań przedsiębiorców w sytuacjach szczególnych zagrożeń do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, co wynika z doświadczeń podmiotów opiniujących te plany.

Zmiany polegają przede wszystkim na ograniczeniu ilości przedsiębiorców obowiązanych do sporządzenia planów oraz uproszczeniu procedur w zakresie uzgadniania planów rejonowych. Projekt zawiera również zobowiązanie niektórych przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań jest Minister Obrony Narodowej, do sporządzania planów ogólnych.

WIĘCEJ:

Termin: 22 sierpnia 2017
Uwagi : biuro@piit.org.pl