Konsultacje: decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej w sprawie wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego dla dostawców usług cyfrowych

PIIT otrzymała informacje z MC, że aktualnie trwają konsultacje publiczne projektu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej zgodnie z art. 16 (8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Na Państwa ew. uwagi i komentarze oczekujemy do dnia 10.10.2017 do godz. 12.00

Treść

Projekt decyzji skierowany jest do średnich lub dużych przedsiębiorstw, będęcych dostawcami usług cyfrowych, a więc internetowych platform handlowych, wyszukiwarek internetowych oraz usług przetwarzania w chmurze. Reguluje on kwestie odpowiedniego zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, przedstawia szereg działań dla usprawnienia i podniesienia ich bezpieczeństwa oraz uściśla, jakimi środkami można zapewnić ciągłość świadczenia usług cyfrowych. Projekt regulacji zawiera parametry określające, jakie incydenty będą musiały być zgłaszane właściwym organom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zainteresowani mogą zapoznać się z pełną treścią projektu oraz zgłosić uwagi. Projekt  jest dostępny na:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4460501_pl

Dodatkowo, informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji uczestniczy w procedurze komitetowej (Komitet ds. Bezpieczeństwa Sieci i Systemów Informatycznych), który będzie przyjmował powyższą decyzję. Gdyby byli Państwo zainteresowani podniesieniem szczególnie istotnych kwestii z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych, to niezależnie od udziału w konsultacjach prowadzonych przez KE, zwracamy się z prośbą o ew. sugestie do Biura PIIT ( biuro@piit.org.pl )