KE: Sustainable Products Initiative

Komisja Europejska zbiera obecnie opinie na temat oceny skutków w ramach konsultacji społecznych, które rozpoczęły się 17 marca 2021 r. i pozostaną otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron i obywateli do 9 czerwca 2021 r.

Konsultacje te mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów (SPI), która została ogłoszona przez Komisję Europejską w zeszłorocznym planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (CEAP) i ma zostać dostarczona pod koniec 2021 r. SPI będzie miała na celu sprawdzenie, że produkty wprowadzane na rynek UE nadają się do neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym, zmniejszają ilość odpadów i gwarantują, że wyniki pionierów w zakresie zrównoważonego rozwoju stopniowo stają się normą.

Członków PIIT zachęcamy do jej wypełnienia w terminie do dnia 9 czerwca 2021 roku – formularz dostępny w poniższym linku

WIĘCEJ: