GUM - Ankieta dot. potrzeb polskich podmiotów w kontekście synchronizacji czasu

Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar jest na mocy uprawnień nadanych Ustawą z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 144) odpowiedzialne (pośrednio - ustawa formalnie nadaje takie uprawnienia Prezesowi GUM) za wyznaczanie czasu urzędowego obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także koordynowanie polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) oraz utrzymywania państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości, który służy do realizacji wyżej wymienionych skal czasu. Laboratorium jest również zobligowane do działania realizowanego równolegle, polegającego na rozpowszechnianiu (dystrybucji) sygnałów ww. czasów.

Zważywszy na rozwój współczesnego społeczeństwa i gospodarki kraju, którego jednym z ważniejszych stymulatorów są nowoczesne technologie cyfrowe, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz zgodnie z „Czteroletnim strategicznym planem działania Głównego Urzędu Miar” dążymy do ciągłego usprawniania systemów dystrybucji czasu urzędowego i weryfikacji synchronizacji do czasu urzędowego, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb rozwijających się branż, takich jak np.: telekomunikacja, energetyka, bankowość i finanse, świadczenie usługi kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu oraz wiele innych.

Mając na uwadze powyższe proszę uprzejmie na poświęcenie 5-10 minut i uzupełnienie poniższej ankiety Internetowej dot. spraw związanych z synchronizacją czasu i korzystaniem z usług GUM polegających na dystrybucji czasu urzędowego i czasu UTC(PL).

Przekazane przez Państwa odpowiedzi będą dla nas bardzo ważne i przyczynią się do podnoszenia jakości usług świadczonych przez GUM.

https://form.jotformeu.com/91822195658366

Przekazywane w ramach ankiety informacje będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników Laboratorium Czasu i Częstotliwości, a wyniki mogą być upowszechnione tylko i wyłącznie w formie zestawień zbiorczych, bez podawania nazwy respondenta. W przypadku pytań, proszę kontaktować się z pracownikiem Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM, p. Maciejem Gruszczyńskim:
maciej.gruszczynski@gum.gov.pl | T: +48 22 581 91 56

Pozyskanie informacji pochodzących od podmiotów/jednostek, których działalność wiąże się z rzeczywistą potrzebą synchronizacji czasu lub pozyskiwania wiarygodnej informacji o czasie, jest dla nas niezmiernie istotne. Dlatego razem z prośbą o uzupełnienie ankiety, prosimy o przekazanie niniejszego maila do osób, które również mogłyby się podzielić informacją odnoście ich potrzeb związanych z synchronizacją czasu.