MF-Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa - przedłużenie terminu konsultacji

Zasadniczym celem tego projektu jest uporządkowanie systemu stawek podatku VAT poprzez wprowadzenie jasnych, przejrzystych i przyjaznych w stosowaniu zasad. Projekt ten z jednej strony upraszcza system stawek VAT, z drugiej strony wprowadza mechanizmy zapewniające pewność prawną dla podatników co do stosowania stawek VAT. W projekcie przyjęto założenie, że w przypadku konieczności zmiany stawki na dane grupy towarów stosowana będzie raczej zasada „równania w dół”, czyli obniżenie stawki VAT.

Prosimy o zaopiniowanie projektów w następujących aspektach: 

1/ kwestia samych stawek w oparciu o CN (dla produktów) oraz PKWiU (usług) dostarczanych przez Członków PIIT

2/ kwestia podziału na grupy - tu pytanie o ewentualne uwagi do samych stawek

3/ kwestia procedury udostępniania aktualizacji (po wydaniu interpretacji) samego rejestru CN i PKWIU i jego aktualizacji - np przez cykliczne publikowanie jako zestawu stawkę do pobrania ze strony MF

4/ kwestia uzyskiwana Wiążącej Informacji Stawkowej - np procedury zadawania pytań i udzielania odpowiedzi jako elektronicznej usługi dostarczanej przez MF np przez portal

Za konsultacje z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny  -Wiceprezes  PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 12 grudnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl