EIOPA - Wytyczne dot. outsourcingu do dostawców usług w chmurze

Projektowane wytyczne mają na celu pokazanie uczestnikom rynku, w jaki sposób należy zastosować przepisy dot. outsourcingu określone w dyrektywie 2009/138 / WE, w rozporządzeniu delegowanym Komisji 2015/35 oraz w wytycznych EIOPA dotyczących systemu zarządzania w przypadku outsourcingu do dostawcy usług w chmurze. Temat w szczególności jest ważny Członków PIIT- dostawców rozwiązań IT dla zakładów ubezpieczeń.

Prosimy o zgłaszanie swoich uwag - temat ze strony Komitetu Fintech prowadzi mec. Jan Byrski (Wiceprzewodniczący Komitetu) przygotowując wspólną opinię PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 14 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl