Konsultacje: Dyrektywa RoHS

MR informuje, że na stronach Öko-Institut e.V. rozpoczęły się konsultacje następujących wniosków (Consultation section) do załącznika III dyrektywy RoHS (2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym):

Request 2017-1 “Lead in solder used to make electrical connections to vacuum boards used in Mass Spectrometers. Boards designed to be used periodically under low pressure. 5 years”

Request 2017-2 “Use of lead in welds for soldering of certain printed circuit board assemblies in gas detectors."

Annex III, 1(g) “Mercury in single – capped (compact) fluorescent lamps for general lighting purposes < 30 W with a lifetime equal or above 20 000 h: 3,5 mg. 5 years (Max)”