CKPRM: Ustawa o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Minister Cyfryzacji przedstawia konsultacje nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W obecnych uregulowaniach realizacja szeregu czynności urzędowych związana jest z koniecznością wizyty obywatela w urzędzie. Ponadto czynności te wymagają składania stosownych oświadczeń i wniosków w formie papierowej oraz  weryfikacji przekazanej dokumentacji przez urzędnika. Mając na względzie wprowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-COV2 oraz uwzględniając konieczność minimalizowania kontaktu z innymi osobami oraz zachowywania dystansu społecznego, niezwykle ważne jest by obywatele dysponowali możliwością realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych  i dedykowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych. Realizacja części spraw niewątpliwie nie wymaga by były one prowadzone wyłącznie w formie tradycyjnej (papierowej) i z powodzeniem można przenieść je do elektronicznych kanałów komunikacji oraz systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 22 kwietnia 2021 roku na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: