Radca prawny Włodzimierz Głowacki

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

1994- 2000/ Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, prowadził zajęcia z zakresu prawa handlowego i prawa rzeczowego,
1997 Egzamin radcowski; wpis na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
1995 staż naukowy w zakresie prawa zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych na Uniwersytecie Rennes I we Francji,
1994-1997 Aplikacja Radcowska Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
1989 - 1993 studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; praca magisterska pod kierunkiem prof. A. Kocha pt. "Konstrukcja jurydyczna wekslu i czeku na tle konstrukcji przekazu"
Doświadczenia zawodowe

maj 2003 założenie kancelarii prawa gospodarczego pod nazwą Kancelaria Prawna Włodzimierz Głowacki,
1996 - 2003 współzałożyciel i wspólnik Spółki prowadzącej kancelarię prawną pod nazwą "Głowacki, Grynhoff, Hałaziński, Woźny Spółka komandytowa" z siedzibą w Poznaniu, głównie zajmował się realizacją projektów z zakresu prawa handlowego, prawa telekomunikacyjnego oraz prawa własności intelektualnej,
2001 aktywnie uczestniczył w popularyzowaniu w środowiskach gospodarczych rozwiązań Prawa Telekomunikacyjnego, liczne wykłady na temat Prawa Telekomunikacyjnego wygłosił między innymi na: seminarium prawniczym zorganizowanym przez Ogólnopolską Izbę Komunikacji Kablowej w Szczyrku oraz w ramach warsztatów telekomunikacyjnych "ABC Biznesu Telekomunikacyjnego w Polsce" organizowanych przez Synergis Sp. z o.o., uczestniczył w organizacji konferencji telekomunikacyjnej pod egidą Kancelarii Prawnej "Głowacki, Grynhoff, Hałaziński Spółka jawna" oraz "Telewizji Kablowej Poznań S.A.", na której przedstawiał problematykę uwarunkowań prawnych świadczenia usług transmisji danych i dostępu do sieci INTERNET,
1995-2003 od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, w tym również w spółkach publicznych prowadzących Narodowe Fundusze Inwestycyjne, jak i w spółkach telekomunikacyjnych, w których funkcje nadzorcze pełni do dziś,
1994-1996 współpracował z Kancelarią Prawną "Ziemski i Partnerzy Sp. z o.o." z siedzibą w Poznaniu, zajmował się głównie problematyką papierów wartościowych oraz prawem autorskim.
Zainteresowania zawodowe

Prawo Cywilne i Handlowe,
Prawo Telekomunikacyjne i Mediów,
Prawo Własności Intelektualnej,