Radca prawny Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawno-Organizacyjnym Ministerstwa Kultury (pracuje w Ministerstwie Kultury od 1994 r.). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1994 r. autor fachowych artykułów prasowych z zakresu prawa, w tym prawa kultury i sztuki oraz prawa własności intelektualnej, publikowanych m. in. w "Gazecie Prawnej", "Doradcy Podatnika", "Prawie Przedsiębiorcy", "Budownictwie i Prawie", "Nieruchomościach". Autor (współautor) m. in. następujących publikacji książkowych:

Prawo komputerowe. Zagadnienia podstawowe,
Prawo kultury i sztuki. Zbiór przepisów,
Zrozumieć prawo,
Zobowiązania cywilnoprawne, cz. 1 i 2,
Umowy nietypowe,
Prawo autorskie w praktyce(dwa wydania),
Zasady funkcjonowania i opodatkowania spółek cywilnych i spółek z o.o.,
Podatki a prawo cywilne,
Prawo autorskie i prawa pokrewne, Skrypty Becka,
Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cz. I.